Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Halamska M., 2007, Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi \[w\:\] G. Gorzelak \(red.\) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 76–96."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information