Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Gralak K., 2011, Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych, \[w\:\] I. Ozimek \(red.\), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 14."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information