Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Galicki J., 2008, Innowacje w rozwoju turystyki regionalnej, \[w\:\] S. Bosiacki \(red.\), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo AWF, Poznań, s. 51\-60."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information