Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Czyżewski A., 1986, Próba rejonizacji procesów urbanizacji wsi w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 48, 2, s. 213–232."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information