Filters

Search for: [References = "7. Bułkowska M., Chmurzyńska K., 2007, Wyniki realizacji PROW i SPO Rolnictwo w latach 2004–2006, \[in\:\] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Seria Program Wieloletni 2005–2009, 65, 7, IERiGŻ\-PIB, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information