Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "68. Schramm W., 1961, Formy osadnictwa wiejskiego w środkowych Karpatach na tle rozwoju historycznego i warunków fizjograficzno\-gospodarczych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria D – Monografie, 94."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information