Filters

Search for: [References = "65. Kołodziejczak A. 2013, Przyszłość obszarów wiejskich w Wielkopolsce – możliwe scenariusze, \[w\:\] J. Bański \(red.\), Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 143–152."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information