Filters

Search for: [References = "62. Śleszyński P., 2016, Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metropolitalnych, \[w\:\] J. Szlachetko, R. Gajewski \(red.\), Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, Instytut Metropolitalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71–87."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information