Filters

Search for: [References = "60. Strzelecki Z., 2008, Polityka regionalna, \[w\:\] Z. Strzelecki \(red.\), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 78–120."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information