Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "6. Kamińska W., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego, \[w\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(red.\), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa, s.120–143."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information