Filters

Search for: [References = "6. Kaźmierczak T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno\-ekonomiczny, \[w\:\] T. Kaźmierczak, M. Rymsza \(red.\), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa, s. 41–65."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information