Filters

Search for: [References = "6. Głębocki B., Świderski A., 2007, Zasoby użytków rolnych w Polsce i ich wykorzystanie, \[w\:\] S. Grykień, W. Hasiński \(red.\), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 41−59."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information