Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "58. Świtoniak M., 2011. Przekształcenia pokrywy glebowej obszarów wysoczyznowych Pojezierza Brodnickiego w wyniku oddziaływania denudacji antropogenicznej \[in\:\] M. Jankowski \(ed.\), Wybrane problemy genezy, systematyki i ochrony gleb regionu kujawsko\-pomorskiego. Wrocław\-Warszawa\: PTSH, PTG."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information