Filters

Search for: [References = "56. Stanny M., 2013, Zasoby lokalne jako czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, \[w\:\] M. Stanny \(red.\), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN,s. 213–262."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information