Filters

Search for: [References = "55. Sokołowski D., 2009, Aglomeracja bydgosko\-toruńska w strukturze osadniczej kraju i regionu, \[w\:\] W. Maik \(red.\), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, s. 203–229."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information