Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "55. Marchewka A., Salach K., 2001, Dostępność wybranych obiektów kulturalnych miasta Krakowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, \[w\:\] III konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 81–86."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information