Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "55. Łysoń P., 2016, Wahadłowa mobilność przestrzenna jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich – analiza stanu obecnego i perspektyw do roku 2025 w ujęciu powiatowym, \[w\:\] W. Kamińska \(red.\), Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich, Biuletyn KPZK PAN, 263, Warszawa, s. 29–46."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information