Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "54. Wójcik M., 2013. Gentryfikacja wsi – \" jak daleko od miasta\" \[in\:\] J. Jakóbczyk\-Gryszkiewicz \(ed.\), Procesy gentryfikacji, cz. II\: XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź\: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 165\-174."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information