Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "54. Maleszyk E., 2011. Nowe trendy w procesach koncentracji i integracji handlu w Polsce \[in\:\] M. Sławińska \(eds.\), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, Zeszyty Naukowe, 175, Poznań\: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 40\-51."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information