Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "53. Marchewka A., Hrynczuk A., 1999, Wieliczka – ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, \[w\:\] II konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodark iSurowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków \(Suplement\) s. 103–109."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information