Filters

Search for: [References = "52. Smętkowski M., 2007, Delimitacja obszarów metropolitalnych – nowe spojrzenie, \[w\:\] G. Gorzelak, A. Tucholska \(red.\), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa, s. 215–233."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information