Filters

Search for: [References = "5. Szejgiec, B., Wiśniewski, R. \(2008\), Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko\-ukraińskiej, in\: Dołzbłasz, S. and Raczyk, A. \(eds.\), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno\-przestrzennych. Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, 121–129."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information