Filters

Search for: [References = "5. Jeziorska\-Biel P., 2017, Gospodarowanie przestrzenią w odnowie wsi – zastosowanie koncepcji miejsca do analizy projektów odnowy wsi, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 28, s. 17–30."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information