Filters

Search for: [References = "5. Jelonek A., 1967, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r., Dokumentacja Geograficzna, z. 3–4."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information