Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Heffner K., 2016, Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej, \[w\:\] K.Heffner, B.Klemens \(red.\), Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, t. CLXVII, Warszawa, s.12–27."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information