Filters

Search for: [References = "5. Głębocki B., 2008, Zmiany w strukturze własnościowej i użytkowaniu gruntów w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej, \[w\:\] T. Kaczmarek, A. Mazgajski \(red.\), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 177–192."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information