Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Filipiak T., Maciejczak M., 2010, Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, s. 99\-110."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information