Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Czarnecki A., 2010, Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce, \[w\:\] M. Stanny i M. Drygas \(red\), Przestrzenne, społeczno\-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju,, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 61–80."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information