Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Churski P., Borowczak A., Perdał R., 2014, Zróżnicowanie rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności – wyzwania krajowej polityki Rozwoju, \[w\:\] A.Kukliński, J.Woźniak \(red.\), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny międzynarodowy, VII Konferencja Krakowska, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 279–316."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information