Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Chojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko\-wiejskiego, \[w\:\] P. Korcelli, A. Gawryszewski \(red.\), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 152, s. 139–155."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information