Filters

Search for: [References = "5. CZAJKA B., KACZKA R.J. 2014. Dendrochronologiczna charakterystyka górnej granicy lasu na Babiej Górze w strefie jej progresu. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo\-Leśnej, vol. 3, no. 16, pp. 42\-52."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information