Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information