Filters

Search for: [References = "5. Błażejczyk K., Baranowski J., Błażejczyk A., Szmyd J., 2013, Klimat i bioklimat Hali Gąsienicowej, \[w\:\] Z. Rączkowska, A. Kotarba \(red.\), Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany, Prace Geograficzne, 239, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 67–95."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information