Filters

Search for: [References = "49. Potrykowska A., 1989, Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym \[w\:\] P. Korcelli, A. Gawryszewski \(red.\), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, 152, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 55–76."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information