Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "49. Mirek Z., Skiba S., 1984, Wstępne badania nad fitocenozami Rumex alpinus i R. obtusifolius z obszaru Tatr i terenów przyległych, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, 12, s. 301–312."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information