Filters

Search for: [References = "48. Zborowski A., 2005. Przemiany struktury społeczno\-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej \(na przykładzie Krakowa\). Kraków\: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information