Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "48. Koźma J., 2015, Metodyka waloryzacji przestrzennej pokrycia terenu i obiektów ochrony przyrody na potrzeby oceny konfliktowości potencjalnej eksploatacji kopalin na obszarach perspektywicznych, Przegląd Geologiczny, 63, 9, s. 581–588."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information