Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "47. Wroński S., 2010, Bydgoszcz – rewitalizacja miasta i Bydgoskiego Węzła Wodnego. Nasza dobra praktyka, \[w\:\] A. Noworól \(red.\), Obszarowe ujęcie rewitalizcji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych UJ w Krakowie, Kraków s. 105–123, http\:\/\/jbc.bj.uj.edu.pl\/dlibra\/doccontent\? id=15182 dostęp 07.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information