Filters

Search for: [References = "47. Feltynowski M., 2013, Wykorzystanie baz danych systemu informacji oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153–163."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information