Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "46. Stanny M., 2012, Poziom rozwoju społeczno\-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – pomiar zjawiska złożonego, \[w\:\] A. Rosner \(red.\), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information