Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "45. Wilczyński R. \(b.d.\). Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa senioralnego na obszarach wiejskich, https\:\/\/www.opole.uw.gov.pl\/rozwoj\-przestrzenny\-miejscowosci\-w\-HYPERLINK \"https\:\/\/www.opole.uw.gov.pl\/rozwoj\-przestrzenny\-miejscowosci\-w\-warunkach\-depopulacji\-ze\-szczegolnym\-uwzglednieniemmieszkalnictwa\-senioralnego\-na\-obszarach\-wiejskch\"warunkach\-depopulacji\-ze\-szczegolnymuwzglednieniem\-mieszkalnictwa\-senioralnego\-na\-obszarach\-wiejskch, dostęp 12.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information