Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "45. Węcławowicz, G., Księżak, J. \(1993\), Zróżnicowania społeczno\-przestrzenne Warszawy. Struktury demograficzne i gospodarstw domowych w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988 \[The socio\-spatial differentiation of Warsaw. Demographic structure and households based on the 1988 National Census\], Atlas Warszawy, 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN, Warsaw."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information