Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "44. Węcławowicz, G. \(2008\), Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze spoteczno\-przestrzennej Warszawy \[The population with higher education in the socio\-spatial structure of Warsaw\] in\: Warszawa Akademicka \[Academic Warsaw\], Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, pp. 21\-29."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information