Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "44. Theiss M., 2010, System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce, \[w\:\] B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec \(red.\), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61\-80."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information