Filters

Search for: [References = "44. Koter M., 1985, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno\-geograficznych, \[w\:\] L. Straszewicz \(red.\), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 61–74."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information