Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "43. Starosta P., Frykowski M., 2008, Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski, \[w\:\] M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, \(red.\) Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo UŚ, Katowice."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information