Filters

Search for: [References = "43. Rakoczy B., 2014, Pojęcie gospodarowania zasobami środowiska, \[w\:\] B. Rakoczy, M. Szablewska, K. Karpus \(red.\), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, TNOiK Dom Organizatora, Toruń, s. 19–30."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information