Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "43. Świątek D., 2010. Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka. Studia Obszarów Wiejskich, 25, Warszawa\: Komisja Obszaru Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information