Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "42. Zachariasz A., 2012, Przydatność archiwalnych źródeł kartograficznych dla współczesnych badań krajobrazowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 63–83."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information