Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "42. Michalewska\-Pawlak M., 2013, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information